Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 14 6 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng các tỉnh ven biển Trung Bộ phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ

“Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 – 17 giờ.
Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ…”

2 Trả lời “Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 14 6 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng các tỉnh ven biển Trung Bộ phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *