RUỒI short story vào năm 1919 có một viên cảnh sát trưởng người anh đã nói với thuộc hạ thế này cộng sản sinh ra từ hôi thối mục ruỗng chúng như lũ dòi trong xác chết

RUỒI (short story)
vào năm 1919, có một viên cảnh sát trưởng người anh đã nói với thuộc hạ thế này: “cộng sản sinh ra từ hôi thối mục ruỗng, chúng như lũ dòi trong xác chết. nếu chúng ta không tiêu diệt chúng, chúng sẽ thành ruồi và bay đi khắp thế giới”.
viên cảnh sát trưởng nọ đã làm không đủ tốt cái việc mà ông ta hạ quyết tâm. một vài con dòi đã thoát và trở thành ruồi. chúng bay khắp thế giới rồi sống khỏe ở vài xứ sở. thế rồi ở một trong những xứ sở ấy, có con ruồi cất tiếng ca:
nghĩ mình phận mỏng cánh ruồi
nhưng cờ đang phất dí buồi quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *