Những cái Dễ trong cuộc sống mà ai cũng muốn làm

Những cái “Dễ” trong cuộc sống mà ai cũng muốn làm:
– Sống giả. Dễ!
– Nói xạo. Dễ!
– Gian dối. Dễ!
– Lừa gạt. Dễ!
– Ngụy quân tử. Dễ!
– Lên giường. Dễ!
– Phủi bỏ. Dễ!
… Túm cái đũng quần lại, cái con mợ gì cũng dễ. Chỉ có Sống và Làm người đúng nghĩa – Khó! (Con bé Bảo Ngọc nói sống khó mà ai cũng chịu khó sống!???). Ngộ ghê!???
Chào ngày mới – năng lượng mới và những cuộc chiến mới!???
Pic chôm bên “1 phút Sài Gòn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *