Nhân ngày 22 12 ngày truyền thống Quân đội xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những chiến sĩ đã đang và sẽ tiếp tục cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xin chúc anh em bạn bè trong ngành luôn bên bỉ vững bước hết lòng cho lá cờ của núi sông

Nhân ngày 22/12, ngày truyền thống Quân đội, xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những chiến sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ??
Xin chúc anh em bạn bè trong ngành luôn bên bỉ vững bước, hết lòng cho lá cờ của núi sông !
Và xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh mẽ, kiên cường, sắt son như người chiến sĩ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *