Hồi mấy năm trước mình hay có thói quen trách đời rằng tại sao mình lại không đạt được điều này

Hồi mấy năm trước mình hay có thói quen trách đời rằng, tại sao mình lại không đạt được điều này? Tại sao mình lại thua ngay lúc đó? Tại sao người kia làm được còn mình thì không? Chắc có đến hàng trăm câu hỏi tại sao. Đến giờ lớn hơn mới hiểu, hóa ra mọi thứ trên đời diễn ra đều có nguyên do của nó. Đi được đến đây cũng là nhờ những chuyện xưa cũ, thất bại ấy mà thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *