Giờ này năm ngoái bắt đầu đi làm fulltime

Giờ này năm ngoái bắt đầu đi làm fulltime. Một năm với nhiều trải nghiệm đa dạng và phong phú với biết bao thay đổi.
Duy nhất chỉ có một thứ bền vững với thời gian: “Lương vẫn y nguyên_ tiền vẫn thiều”
Overload…Giờ này năm ngoái bắt đầu đi làm fulltime. Một năm với nhiều trải nghiệm đa dạng và phong phú với biết bao thay đổi.
Duy nhất chỉ có một thứ bền vững với thời gian: “Lương vẫn y nguyên_ tiền vẫn thiều”
Overload…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *