Đời đếch biết nào là vui cả Có khi chỉ cần bát miến lòng Vài cọng hành xanh xanh đỏ đỏ Rộn tiếng cười vang cả bến sông

Đời đếch biết nào là vui cả
Có khi chỉ cần bát miến lòng
Vài cọng hành xanh xanh, đỏ đỏ
Rộn tiếng cười vang cả bến sông
Đời đếch biết nào là buồn cả
Chắc gì lầu tía với lọng hồng
Nháy mắt phát vào lò cả lũ
Thôi thì ăn vừa đủ cho xong
Đời đếch biết làm gì sướng cả
Cứ lướt phây Điên dãi lòng thòng
Vò mỹ tửu thơm lừng bát ngọc
Vịt giời sao mài hiếp rau răm
.
.
.
Ngài xưa ăn sắn kinh phát khiếp
picalon giờ chỉ lót lòng ???
PS:
Nhìn cuôn picalon cing quớ nhà mình ợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *