Đêm 30 ngồi thơ thẩn nghĩ cả năm qua chả làm được gì thế mà xem lại hình mới thấy ôi cũng nhiều đến mức có những cái làm rồi xong không nhớ

Đêm 30 ngồi thơ thẩn nghĩ cả năm qua chả làm được gì, thế mà xem lại hình mới thấy ôi cũng nhiều đến mức có những cái làm rồi xong không nhớ. Lật đật làm cái tổng kết, mà đây mới có một nửa.
Một năm với nhiều cơ hội và thử thách.
Một năm đốt film nhiều hơn cả 4 năm đi học cộng lại không vừa.
Một năm được gặp nhiều người, học được nhiều bài học mới.
Thực biết ơn thật là nhiều. Năm mới sẽ cố gắng nhiều hơn nữa với 1001 dự định. Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình yên, thành công và hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *