CÚNG DƯỜNG TAM BẢO CÔNG ĐỨC THÙ THẮNG

???CÚNG DƯỜNG TAM BẢO CÔNG ĐỨC THÙ THẮNG.
?Muôn đóa hoa tươi con dâng lên cúng dường Chư Phật.
?Hái búp sen thơm con dâng lên tấm lòng chân thật..
A Di Đà Phật ngàn lần tri ân tấm lòng vàng Phật Tử Mỹ Hạnh Diệu Ngộ cùng gia đình dâng hoa cúng Phật nhân ngay Vía Quan Thế Âm…
?Chấp tay cầu nguyện thần lực Tam Bao gia hộ cho Phật tử cùng những người thân được năm phước báu: Tuổi thọ, sức khỏe, sắc tướng , ruộng phước thêm nhiều , đạo tâm rộng lớn… Luôn sống trong ánh hào quang của mười phương Chư Phật.
?Nam Mô Công đức lâm Bồ Tát .
?Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát
Nguyện đem công đức này.
Hướng về kắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh.
Đều trọn thành Phật Đạo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *