Christmas is coming Christmas baby của ba mẹ đòi trang trí noel sớm

? Christmas ? is coming ?
Christmas baby của ba mẹ đòi trang trí noel sớm. Mẹ bảo có mấy gói quà giả sao con không mang ra bày. Không! Con muốn năm nay sẽ là gói quà thật và phải là quà bất ngờ mẹ ah.
Gớm! Không chịu ra sớm lại chọn đúng noel, bác sĩ y tá đi nghỉ lễ hết, làm mẹ sinh con khổ gần chết mà giờ còn đòi hỏi thấy ghê.
Các cô các dì chuẩn bị nhé. Con muốn quà sn và noel không gộp nha ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *