automation CloneProject Mobile Tư duy kiểu Đức Lập 1 dự án rồi lên chi tiết các mốc thời gian vai trò checklist cha con các loại 1

#automation #CloneProject #Mobile
Tư duy kiểu Đức:
Lập 1 dự án rồi lên chi tiết các mốc thời gian, vai trò, checklist cha con các loại: 1.000 task và 10.000 child tasks từ nhỏ đến nano mét, cái gì khách hàng quan tâm nhất add vào
Lần sau làm kế hoạch và triển khai dự án tương tự
, chỉ cần bấm 1 nút rồi đi uống cafe.
Cái gì chưa hoàn hảo thì ghi vào feedback/helpdesk rồi cải tiến tiếp.
Ví dụ như sáng nay: Task số 2 vẫn được copy nhưng không hiển thị trong list báo cáo 🙁
Đối thủ cạnh tranh của mình…chắc đang uống cafe chém gió rồi sau đó về nhà làm kế hoạch.
Còn team mình bữa sau đang gọi cafe bấm nút “Clone project” lên kế hoạch còn nhanh hơn các em pha cà phê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *