8 NĂM THÈM MỘT CÁI TẾT ĐOÀN VIÊN 2 Bố con chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ kiếm thật nhiều tiền

8 NĂM!! THÈM MỘT CÁI TẾT ĐOÀN VIÊN!!
2 Bố con chúc mọi người năm mới, thật nhiều sức khoẻ kiếm thật nhiều tiền.
Rồi đi làm từ thiện nha!!
Con người đôi khi chỉ biết tạo ra hạnh phúc cho người khác, nhưng không bao giờ làm được cho ban thân minh. Biết bao con người , biết bao gia đình được trở vè bên mâm cơm gi đình đón một cái tết yêu thương, vậy mà không hiểu sao?? Đối vs bản thân mình lại khó khăn đến vậy!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *