2018 SẮP QUA Và tôi đã học được từ FB những điều quý giá sau

[2018 SẮP QUA]
Và tôi đã học được từ FB những điều quý giá sau:
1. Hồi bé cứ nghĩ kẻ minh hoạ xuất sắc cho toàn bộ dân tộc Việt Nam là Chí Phèo, nguyên quán Vũ Đại. Lớn lên mới biết người em Quang Hải mới thực sự là kẻ minh hoạ vĩ đại cho số phận đa dạng của người dân xứ này.
2. Chúng ta luôn là bạn bè tốt, trừ lúc vào FB.
3. VFF là một nhóm lãnh đạo tài năng, có thể phát triển hệ thống thương mại điện tử trên nền tảng 0.04 với tốc độ mà Ebay hay Amazone cũng thèm khát. 10k vé có thể bán hết trong 10 phút mà không ai có hoá đơn biên nhận và sân vẫn đầy người. 10k đơn hàng trong 10 phút, nghĩa là mỗi phút bán được tới 1000 đơn vị hàng hoá. Chỉ tiếc là ngoài tài bán vé điện tử VFF chả có tài cán gì khác, thậm chí chả có tiền trả lương cho ông Park HLV trưởng.
4. Đám mây không phải hình thành từ hơi nước mà lại bước ra từ chủ nghĩa Mác – Lenin.
5. Vận nước không được suốt ngày đi lên, mà phải lúc lên lúc xuống. Tuỳ theo tình hình cụ thể để vận dụng linh hoạt, táo bạo cách nói mang đầy tính dự báo này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *